עתונות

התיקון לחוק התכנון והבנייה – הוא רק מחצית הדרך

באחרונה אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק התכנון והבנייה, שאחד מנדבכיו המרכזיים הוא הוספת סעיף המתיר למוסד תכנון להתנות קידום של תוכנית בכתב שיפוי מפני תביעות פיצויים.

07.04.17 | עו"ד רונן ירדני ועו"ד רם מוסרי


באחרונה אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק התכנון והבנייה, שאחד מנדבכיו המרכזיים הוא הוספת סעיף המתיר למוסד תכנון להתנות קידום של תוכנית בכתב שיפוי מפני תביעות פיצויים. התיקון נועד לפתור את הבעיה שנגרמה כתוצאה מפסק הדין של בית המשפט העליון, שפורסם בדצמבר.

בפסק הדין פסל הרכב של שלושה שופטים, בראשות השופט יורם רנציגר, פרקטיקה שהייתה נהוגה שנים, שלפיה בעל קרקע שביקש ליזום תוכנית השבחה נדרש להפקיד כתב שיפוי כתנאי לקידום התוכנית. כתב השיפוי נועד להבטיח כי במקרה שהוועדה המקומית תיאלץ לשאת בתשלום פיצויים היא תוכל לקבל שיפוי מהיזמים. הפסיקה הביאה לכך שוועדות מקומיות רבות עצרו לחלוטין קידום תוכניות בתחומיהן – ובכך הכניסו את שוק הנדל"ן למצב של חוסר ודאות.

אבל המחוקק עשה רק את מחצית הדרך, ולא השלים את המלאכה כנדרש. במקביל למתן הגושפנקה החקיקתית לדרישת כתבי שיפוי, היה על המחוקק לקבוע כי יש להביא תא כתב השיפוי בחשבון בעת חישוב ההשבחה בגין התוכנית.

בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה, כשמאושרת תוכנית שגורמת לעלייה בשווי הקרקע, הוועדה המקומית גובה מבעלי הקרקע היטל השבחה בגובה מחצית מעליית השווי. הרציונל בבסיס ההיטל הוא צדק חלוקתי – על בעלים שהקרקע שלו הושבחה כתוצאה ממהלך תכנוני, לחלוק את התעשרותו עם הציבור.

סוגיה זו נדונה בעבר בבית המשפט, כשהוועדה המקומית תל אביב הוציאה דרישה לתשלום היטל השבחה לבעלי קרקע, לאחר שנדרשו להפקיד בידיה כתב שיפוי בגין תביעות כתנאי לקידום תוכנית. במקביל, הוגשו מטעם צדדים שלישיים שונים תביעות פיצויים. בעלי הקרקע טענו כי בעת חישוב ההשבחה כתוצאה מהתוכנית החדשה, יש להביא בחשבון גם את העובדה שתשלום הפיצויים מוטל עליהם, ולכן יש לקזז את סכום הפיצויים שישלמו מכוח כתב השיפוי מההשבחה שנובעת מהתוכנית. רק כך, יחושב וייגבה היטל ההשבחה בגין הערך האמיתי שהרוויחו בעלי הקרקע כתוצאה מאישור התוכנית.

בית המשפט המחוזי קיבל את טענת בעלי הקרקע, אבל בית המשפט העליון קיבל את ערעור הוועדה המקומית – והפך את פסק הדין. העליון הסתמך בעיקר על הנימוק שתשלום הפיצויים על פי כתבי השיפוי הוא הוצאה חיצונית כביכול לתוכנית, שאינה מהווה חלק משווי השוק של הקרקע.

קביעתו של בית המשפט העליון שגויה לדעתנו, משום שלא יכולה להיות מחלוקת שהרווח של בעלי הקרקע עלול להיות נמוך באופן ניכר, נוכח חובתם לשלם את הפיצויים בגין אישור התוכנית במקום הוועדה המקומית. כלומר, העובדה שאי אפשר לקזז פיצויים אלה מההשבחה, מביאה לגבייה ביתר של היטל השבחה מבעלי הקרקע.

טוב יעשה המחוקק אם יסדיר בקרוב גם סוגיה זו, כך שלא ייגבה מבעלי קרקעות היטל השבחה ביתר (שאינו מס האמת). לתיקון כזה תהיה גם השלכה ישירה וחיובית על מחירי הדירות, מפני שברור כי קיזוז מההשבחה עשוי במידה רבה של ודאות להתבטא בהורדת מחירי הדירות לרוכשים.

עו"ד רונן ירדני הוא שותף, במשרד המבורגר עברון ושות', המתמחה בתכנון ובנייה ורם מוסרי הוא עורך דין במחלקת תכנון ובנייה במשרד.