עתונות

חוף התכלת בהרצליה: אישור בתנאים

האישור הותנה בהבטחת יציבות המצוק והקמת פארק חופי

07.12.20 | עופר פטרסבורג


תוכנית חוף התכלת בהרצליה אושרה בתנאים על ידי הוועדה לשמירה חופית (ולחו"ף). התוכנית מבוססת על פארק חופי רחב ידיים, המשתרע במרבית הסביבה החופית. זוהי חוליה חשובה ברצף הפארקים החופיים, שהוקמו לטובת תושבי העיר והציבור הרחב.
 
עם זאת ציינה הוועדה כי ראוי היה להגיש את תוכנית החוף יחד עם התוכניות של השכונות החדשות והפארק החופי, לשם יצירת יחידה תכנונית אחת, המחברת באופן מיטבי את העיר והחוף. לפיכך הותנה האישור בהבטחת יציבות המצוק, תפוסת מקומות חניה ושלביות – היתרי בנייה למגורים ביותר מ-75% מיחידות הדיור במתחם 1 ויותר מ-60% במתחמים 2 ו-3 רק לאחר השלמת פיתוח פארק החוף באותו מתחם.
 
עם השלמת התנאים להפקדה באחריות עיריית הרצליה, כפי שפורטו בהחלטת הוועדה המחוזית, תופקד התוכנית ותפורסם להתנגדויות.
עו"ד מרים דונין שוב, שותפה במשרד עורכי הדין המבורגר, עברון ושות', המייצג מאות בעלי קרקע במתחם חוף התכלת, מסרה כי "מצופה מעיריית הרצליה להשלים ביעילות את הטיפול במילוי התנאים להפקדה ולאפשר במהרה את פרסום התוכנית להתנגדויות״.