עתונות

עו"ד אושרי ימין עם כל הפרטים שכדאי לבדוק ולדעת במסגרת ביצוע גרירת משכנתא

גרירת משכנתא היא חלק מההווי של משפרי דיור, שמוכרים את דירתם הישנה, ורוכשים תחתיה דירה חדשה. בכפוף לחוזי המכר והרכישה, הבעלים צריכים לסגור את חובות המשכנתא הרשומים על הדירה הישנה, ולהעבירם, במידת הצורך, לרכישת הדירה החדשה.

21.09.18 | אריק מירובסקי


גרירת משכנתא היא חלק מההווי של משפרי דיור, שמוכרים את דירתם הישנה, ורוכשים תחתיה דירה חדשה. בכפוף לחוזי המכר והרכישה, הבעלים צריכים לסגור את חובות המשכנתא הרשומים על הדירה הישנה, ולהעבירם, במידת הצורך, לרכישת הדירה החדשה.

"היתרון העיקרי הוא שימור תנאי המשכנתא הקיימים, ובהם ריביות וסכום ההחזר החודשי, דבר שעשוי להשתלם בעיקר למי שנטלו משכנתא בשנים האחרונות ותנאי ההלוואה שלהם נוחים יחסית למצב הנוכחי בשוק", אומר עו"ד אושרי ימין, מומחה למקרקעין ממשרד המבורגר עברון. ואולם הגרירה אפשרית גם אם לא נרכשה דירה אחרת. "רבים אינם מודעים לכך שניתן ליהנות מיתרונות השימור גם אם עדיין לא נרכש נכס חדש - על ידי גרירת המשכנתא לערבות בנקאית או פיקדון", אומר עו"ד ימין.

לפיכך, ובפרט כשהריביות נמוכות וצפוי כי יעלו בקרוב, עדיפה במקרים רבים גרירת המשכנתא על פני סגירתה ולקיחת משכנתא חדשה. מכל מקום, דרושה בדיקה פרטנית בבנק או על ידי יועצים חיצוניים.

ואולם לעתים מחיר הדירה הנרכשת גבוה משמעותית ממחיר הדירה הנמכרת, ומשפרי הדיור נזקקים לתוספת למשכנתא הקודמת. "במקרה כזה, הגרירה עלולה להתברר כלא כדאית, בעיקר בשל החזרים חודשיים גבוהים ותנאי ריבית פחות אטרקטיביים", מזהיר עו"ד ימין, ומדגיש שוב את הצורך בבדיקות מקיפות לגבי תנאי המשכנתא, ההחזרים החודשיים ויכולת העמידה בהם.

הליך הגרירה חייב להיות מלווה בעורך דין, שכן הוא כרוך בלא מעט ביורוקרטיה אצל הבנקים למשכנתאות, שצריכים להסיר את הערות האזהרה שלהם על הנכס הישן ולרשום אותן על החדש. הצלחתו מחייבת בדיקות חיוניות, בין היתר לגבי סוגי הזכויות בנכסים (בעלות, חברה משכנת, חכירה או מניות מוקצות בחברת גוש-חלקה), זהות הצדדים לעסקה (למשל, אם אחד מהם תאגיד, קטין, נאמן בפירוק או תושב חוץ), שיעבודים לבנקים, זהות האחראים לחובות היטלים ואגרות של הרשות המקומית ועוד.

את הממצאים יש לשלב בהוראות מתאימות בהסכמי הרכישה והמכירה, שיבטיחו את המצאת המסמכים והעברת התשלומים במועד כדי לאפשר את השלמת התהליך. עריכת הבדיקות בעזרת גורם מקצועי, הבקיא בתחום, עשויה לתרום להצלחת התהליך ולחסוך הוצאות ועוגמת נפש.