עתונות

עו"ד אסף אנגלרד הרצה בהשתלמות לשכת רו"ח בנושא סוגי שעבודים ובטחונות

12.11.18


עו"ד אסף אנגלרד, ראש מחלקת מימון ובנקאות במשרד המבורגר ושות',הרצה בהשתלמות לשכת רו"ח בנושא סוגי שעבודים ובטחונות.