עתונות

לכבוד יום העצמאות ה-70, עיתון "גלובס" מסכם 70 שנים של פסיקה בתחום הנדל"ן שעיצבו את חיינו, לטוב ולרע, עד היום.

עו"ד דור שחם (שותף מנהל וראש המחלקה) ועו"ד תום וולפשטיין ממחלקת הנדל"ן, שיתפו את הקוראים בפסק הדין התקדימי שניתן בבג"ץ קרסיק, שם ייצג משרד המבורגר עברון ושות' חלק מהעותרים, ובעקבותיו חוקקה הכנסת את החוק לתיקון פקודת הקרקעות.

15.04.18 | שלומית צור


מדינת הלכה
ב- 70 שנות מדינה עיצבו ושינו בתי המשפט גם את ענף הנדל"ן הישראלי: סקירת הפסיקות המכוננות בין תש"ח לתשע"ח

2001 קרקע שהופקעה לחינם תשוב לבעליה
"היום יוצאת לפנינו הלכה חשובה", כך פתח השופט בדימוס אהרון ברק את הכרעתו בבג"ץ קרסיק שניתן בשנת 2001, בעלי הקרקע, 137 דונם בגבעת אולגה בחדרה, פנו לבית המשפט להשבת קרקע שהופקעה מהם בשנות ה- 50 לצורך מטווח ושטחי אימונים של צה"ל, לאחר שבשנת 1993 הציעה המדינה (רשות מקרקעי ישראל) לצה"ל להעביר את המטווח למקום אחר, וקידמה פרויקט בנייה להקמה על הקרקע המפונה.

פסק הדין התקדימי ניתן פה אחד, בהרכב מורחב של תשעה שופטי בית המשפט העליון, וקבע כי "אם המטרה הציבורית אשר שימשה בסיס להפקעת מקרקעין חדלה להתקיים, ההפקעה מתבטלת".

"פסק הדין היכה גלים", מזכירים עורכי הדין דור שחם ותום וולפשטיין ממשרד המבורגר עברון ושות', אשר ייצג חלק מהעותרים. "לאחר פסק הדין, שכלל קריאה למחוקק להסדרת הנושא במסגרת חקיקה ראשית, ולאחר שהתקיימו אינספור דיונים בכנסת והמלצות של ועדות בין משרדיות, חוקקה הכנסת בפברואר 2010 את החוק לתיקון פקודת הקרקעות. התיקון לחוק עיגן את עקרונות הלכת קרסיק מחר וקבע כי ככלל בעל קרקע יהיה זכאי להשבת הקרקע שהופקעה ממנו, אשר הצורך הציבורי שלשמה הופקעה פקע. אך מאידך, החוק גם ריכך את ההלכה, כשנתן לשר האוצר את הסמכות לקבוע כי הקרקע המופקעת דרושה לצורך ציבורי אחר, גם אם שונה מזה שלשמו הופקעה מלכתחילה".