עתונות

צו פירוק זמני ליורוקום נדל"ן

הצרות נמשכות: נשיא ביהמ"ש המחוזי בת"א מינה מפרקים זמניים לחברה, בשל שתי בקשות לפירוק שהוגשו כנגדה. השופט: "אין חולק באשר להיותה של החברה חדלת פירעון"

06.05.18 | ליטל דוברוביצקי


נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט איתן אורנשטיין, הוציא היום צו פירוק זמני לחברת יורוקום נדל"ן ומינה את עורכי הדין שאול קוטלר ושלום גולדבלט, למפרקים זמניים של החברה.

השופט הבהיר כי אין במינויים של המפרקים הזמניים בכדי לפגוע בסמכויותיו של עו"ד חגי אולמן, שמונה ככונס נכסים זמני לממש נכסים ששועבדו לבנק מזרחי טפחות בגין חוב של כ-250 מיליון שקל.

החלטת השופט ניתנה לאחר שבחודש שעבר הוגשו שתי בקשות פירוק לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד חברת יורוקום נדל"ן. בקשת פירוק אחת הוגשה על ידי החברות צ.מ.ח המרמן ו-נווה צדק על הים קורפ, בטענה לחוב של כ-11 מיליון שקל.

במסגרת בקשת הפירוק טענו החברות, באמצעות משרד עו"ד שניצר גוטליב סאמט ושות', כי מבקשות הפירוק, יחד עם יורוקום נדל"ן, היו היוזמות והמבצעות של פרויקט בניית מגדל המגורים היוקרתי WHITE CITY בנווה צדק בתל אביב.

לטענת המבקשות, "לקראת סיומו של הפרויקט פנתה יורוקם נדל"ן למבקשות בבקשה לקבלת הלוואה". סך ההלוואות עמדו, על פי הנטען, על כ-10 מיליון שקל. עוד נטען כי בסוף 2017 היה על יורוקום נדל"ן לשלם למבקשות תשלום ריבית בסך כולל של כ-354 אלף שקל, אשר לא שולמה. נטען גם כי נכון לאפריל 2018 חייבת יורוקום נדל"ן למבקשות כ-11.1 מיליון שקל.

בקשת פירוק נוספת נגד יורוקום נדל"ן הוגשה על ידי חברת א.א רובינשטיין נכסי דיור מוגן, בטענה לחוב כלפיה בסך של כ-16.8 מיליון שקל. כזכור, בדצמבר האחרון הגיש בנק מזרחי טפחות בקשה לאכיפת שיעבודים ולמינוי כונס נכסים, בין היתר, על נכסי יורוקום נדל"ן - וביניהם על אחזקות יורוקום נדל"ן בפרוייקט מידטאון (שם יש לחברה אחזקות בפרוייקט לצד שותפות אחרות לפרוייקט שאינן קשורות לבקשת המזרחי). את א.א רובינשטיין נכסי דיור מוגן מייצגים עו"ד אסף אנגלרד ועו"ד זוהר אילן, ממשרד המבורגר עברון ושות'.

השופט אורנשטיין קבע בהחלטתו למנות מפרקים זמניים לחברה כי "אין חולק באשר להיותה של החברה חדלת פירעון", הסמיך את המפרקים לתפוס ולנהל את נכסי החברה, והבהיר כי סמכות המפרקים רלוונטית רק לנכסים שאינם במסגרת הנכסים שמימושם נעשה על ידי כונס הנכסים שמונה לבקשת בנק המזרחי.

החשש: יורוקום נדל"ן שימשה כצינור להעברת כספים ליורוקום תקשורת
חברת יורוקום נדל"ן היא חלק מקבוצת יורוקום. החברות שפנו בבקשה לפירוקה טענו כי קיים צורך במינויים של מפרקים זמניים, בין היתר על מנת שאלה יוכלו לברר את החשש שמא יורוקום נדל"ן שימשה כצינור להעברת כספים ליורוקום תקשורת, עבורה מונו מפרקים זמניים, ואת טיב היחסים שבין החברות בכל הקשור למתן ערבויות הדדדיות.

משמעות החלטתו של השופט אורנשטיין היא כי המפרקים הזמניים, לצד הכונס, יפעלו לשמירת זכויותיהם של נושי החברה. הכנ"ר (כונס נכסים רשמי) ציין בפני בית המשפט כי מוצדק למנות מפרקים זמניים לחברה, על מנת להבטיח את האינטרס של הנושים הבלתי מובטחים שלה. המפרקים הזמניים יוכלו לתפוס את נכסי החברה, ובמידת הצורך לנהלם. כמו כן, נקבע כי לא ימומשו נכסים אלא באישור בית המשפט.