עתונות

שרי אריסון תקים מגדל בן 40 קומות ליד לונדון מיניסטור

שיכון ובינוי בוחנת שינוי התוכנית הקיימת ממגדל משרדים של 17 קומות למגדל מגורים ומשרדים בן 40 קומות

11.11.15 | שלומית צור


חברת שיכון ובינוי נדל"ן שבשליטת המיליארדרית שרי אריסון מתכננת להקים מגדל בן 40 קומות על המגרש שבו פועל חניון לונדון מיניסטור, כך נודע ל"גלובס". המגרש שנמצא ברובו בבעלות שיכון ובינוי, ממוקם בפינת הרחובות שאול המלך ודובנוב, כולל 2.3 דונם, וקיימת עליו תוכנית בניין עיר מאושרת משנת 2007 להקמת בניין משרדים בן 17 קומות מעל קומות מסחר. המגרש אף מסומן במפות העירייה כמיועד לתכנון עתידי של עד 40 קומות, לאחר שהוחרג ב-2004 ממגבלות הבנייה שקבעה הכרזת ארגון אונסקו על העיר הלבנה כאתר מורשת עולמי.

במסגרת תוכנית המתאר שקידמה עיריית תל אביב (תא/5000) ושעומדת לפני מתן תוקף, ביקשה העירייה להגדיר את כל אזור התכנון שבין הרחובות שאול המלך מצפון, אבן גבירול וקרליבך במערב, דובנוב, לסקוב והפטמן במזרח ושפרינצק בדרום, ושנכלל בהכרזת אונסקו כאזור תכנון המגביל את הבנייה ל-8 קומות בלבד. צמצום שמשמעותו הפחתת שווי המגרש של שיכון ובינוי, ושל מגרשים נוספים דוגמת בית ציוני אמריקה ובית העיתונאים, בעשרות מיליוני שקלים ויותר מכך.

שיכון ובינוי נדל"ן הגישה התנגדות לתוכנית המתאר החדשה באמצעות עוה"ד רונן ירדני ויעל אוריאלי ממשרד עוה"ד המבורגר עברון ושות', וביקשה כי החרגת המגרש ממגבלות הבנייה תישאר על כנה, כך שניתן יהיה להקים עליו מגדל של 40 קומות בדומה למגדלים אחרים הסמוכים למגרש, דוגמת מגדל שאול המלך, מגדל השופטים, בית אמות משפט ומגדל דניאל פריש. ההתנגדות, נתמכה גם בחוות דעת של האדריכל דני קייזר, לשעבר מהנדס עיריית תל אביב.

במסגרת דוח משלים של החוקר זאב עמית, ששמע את עשרות ההתנגדויות שהוגשו לתוכנית המתאר, המליץ עמית לקבל את ההתנגדות של שיכון ובינוי, כך שמגבלות הגובה באזור לא יחולו על המגרש ולהחיל עליו את הוראות התוכנית ביחס לאזור תעסוקה מטרופוליני סמוך להסעת המונים המאפשר בנייה של עד 40 קומות. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה החליטה לאמץ את המלצת עמית ולקבל את ההתנגדות של שיכון ובינוי.

מבדיקה שערך "גלובס" עולה, כי בימים אלה בוחנת שיכון ובינוי נדל"ן איזו תוכנית נקודתית לקדם במגרש, ואף נבחנת האפשרות להקים מגדל משולב של מגורים ומשרדים, וזאת באמצעות שינוי תוכנית בנין העיר הקיימת בהליך שצפוי לארוך מספר שנים. יש לציין, כי דירת מגוריה של בעלת השליטה בחברה שרי אריסון נמצאת במרחק של מטרים ספורים מהמגרש, במגדל השופטים שבפינת הרחובות אבן גבירול ושאול המלך, כמו גם משרדיה של קבוצת אריסון ברחוב שאול המלך.