שוק ההון, ניירות ערך והון סיכון

מחלקת שוק ההון, ניירות ערך והון סיכון במשרד, בהובלת עו"ד אחיי גֹמא, מספקת שירותים משפטיים לחברות אשר מנפיקות לציבור מניות ואגרות חוב, למתווכים פיננסיים וגופים מוסדיים הפעילים בישראל בתחום שוק ההון, לקרנות הון סיכון ולחברות הי-טק. במסגרת זו עוסק צוות המחלקה בתחומים הבאים:

ניירות ערך - ליווי משפטי שוטף לחברות שהנפיקו (או שוקלות להנפיק) לציבור מניות ואגרות חוב, לרבות בייצוגן מול רשויות ההסדרה (רגולטורים), חתמים, משקיעים, בעלי מניות, טיפול בעסקאות בעלי שליטה ועוד. הליווי המשפטי כולל הכנת תשקיפים, דיווחים מיידיים ותקופתיים לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך, שירותי מזכירות חברה, אכיפה מנהלית ועוד.

שוק ההון - טיפול משפטי בכל תחומי הפעילות של המתווכים הפיננסיים השונים ויתר הגופים המוסדיים הפועלים בארץ, ובהם מנהלי תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קרנות גידור, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל, חתמים, מפיצים, סוכנויות ביטוח ועוד; הטיפול כולל את כל היבטי הרגולציה, רישוי, מזכירות חברה, ממשל תאגידי, אכיפה פנימית ואכיפה מנהלית ודיני איסור הלבנת הון. בתחום סוכנויות הביטוח, הטיפול כולל את כל שלבי הפעילות של הסוכנות, מייסוד החברות וקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים להפעלתן, דרך ייעוץ משפטי שוטף לסוכנות, לרבות בתחום הממשל התאגידי והאכיפה הפנימית ובכל יתר ההיבטים המסחריים וההתקשרויות החוזיות של הסוכנות.

הון סיכון והיי-טק - מתן שירותים משפטיים לקרנות הון סיכון וחברות היי-טק, החל משלב גיוס ההון, עבור בפעילות שוטפת של הקרנות והחברות (לרבות טיפול בכל הקשור לניהול ההשקעות בקרן), וכלה בשלב מכירת החברות. השירות כולל הכנה וטיפול בכל סוגי מסמכי הקרן - מזכר עקרונות, מזכר הקצאה פרטית (Private Placement Memorandum), הסכם שותפות, הסכם הצטרפות והסכמי ניהול מורכבים הנדרשים בקרנות, וכן כל מערך ההסכמים הנדרש בעת השקעת הקרן בחברות מטרה ומימוש ההשקעות (הסכמי בעלי מניות, הסכמי רכישת מניות וכיוצ"ב).

 ליצירת קשר עם צוות המחלקה: