תאגידים

משרד המבורגר עברון ושות' מייצג מספר גדול של חברות, ביניהן כאלה המשתייכות לקבוצות ולקונגלומרטים הבולטים בישראל, ומספק להם ייעוץ משפטי לכל אורך מחזור חייו של התאגיד.
אנו מלווים את התאגיד מהקמתו, דרך נושאי שותפויות ומיזמים משותפים, עבור בייעוץ שוטף ויומיומי בכל ענייניו של התאגיד (לרבות דיני עבודה) וכלה במכירה או בהצעה לציבור.

מחלקת התאגידים, בהובלת עו"ד אמנון שורק ועו"ד ירון סובול, מייצגת תאגידים ומשקיעים בהנפקות פרטיות, עסקאות לרכישת מניות, עסקאות אג"ח, מיזוגים, שינויי מבנה, רכישה ומכירה של עסקים, ואף עוסקים בסכסוכים שבין בעלי מניות, בתיקי הגבלים עסקיים, בתביעות נגזרות ובתביעות ייצוגיות.

תחום התאגידים והעסקאות הוא תחום מורכב ומעניין, המשלב את מקסום היתרונות של החברה המיוצגת, ושימוש בפוזיציה של הלקוח. הייצוג המשפטי בתחום התאגידים אינו עוסק רק בהווה, ועורכי הדין במחלקה אמונים על הכנסת מנגנונים צופים פני עתיד, המגנים על האינטרסים של הלקוח בהמשך הדרך.

הייעוץ המשפטי ללקוחות המשרד יורד לפרטי פרטים ונוגע בתאגיד מכל היקפיו - החל מבניית תשתית משפטית תומכת לתהליכים אסטרטגיים של חברה, ועד לניואנסים הקטנים ביותר. הייעוץ כולל בין היתר ניסוח הסכמים לרכישת מניות והסכמים בין בעלי המניות, השתתפות בבדיקות נאותות ,(due diligence) תכנון תכניות אופציות לעובדים ועוד.

למשרדנו התמחות בתחום הממשל התאגידי, הנוגע ישירות בדרך בה מתנהל התאגיד. על התאגיד להתנהל בדרך ההולמת את דרישות החוק, וועדות ביקורת, וכן ועדות דירקטוריון, לקבל החלטות באופן מושכל ובהתאם לרגולציה, ולתת מענה לנושאים הנוגעים בלב התאגיד, לרבות עסקאות עם בעלי עניין ובעלי שליטה. מעבר לייצוג המשפטי הנרחב בתחומים הללו, מעניקה מחלקת התאגידים של המשרד גם לא פעם, חוות דעת בנושא לבעלי מניות ולדירקטוריונים.ליצירת קשר עם צוות המחלקה: