כתב ויתור

כל המידע המצוי באתר אינטרנט זה משמש למידע כללי בלבד. הפירמה עושה כל שביכולתה על מנת לספק מידע מועיל ועדכני, אך אינה מתחייבת שכל המידע המופיע באתר מדויק, שלם ומעודכן.

כל האמור באתר אינו מהווה ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין באמור באתר משום הצעה או קיבול של הפירמה או מי מעורכי דינה, לקבל או לתת ייצוג או יעוץ משפטי. בנוסף, המידע המצוי באתר וכל קבלה של מידע אינם מקימים יחסי עורך דין - לקוח. הפירמה ועורכי דינה מספקים מידע המבוסס על החוק במדינת ישראל בלבד.

התקשרות דרך האינטרנט, כולל התקשרות דרך דואר אלקטרוני וכל התקשרות אחרת עם הפירמה, דרך האתר (כולל התקשרות עם מי מעורכי הדין, העובדים ונציגים של המשרד), אינה תקשורת מאובטחת. לפיכך, הפירמה אינה ערבה לחיסיון ההתקשרות. הפירמה אינה אחראית לתכנים של צדדים שלישיים הנגישים מהאתר.

האתר מתיימר לספק אינפורמציה רק לגבי הפירמה ושרותיה.

השרת בו נמצא האתר נמצא במדינת ישראל, כל התוכן המצוי באתר נוצר בישראל דוחים במפורש כל קשר לסמכות שיפוט אחרת מסמכות השיפוט של ישראל.

כל הזכויות לתוכן המופיע באתר שמורות לפירמה. העתקת מידע או הדפסת דפים מהאתר לשימוש פרטי שאינו מסחרי, מותרת אלא אם צוין אחרת. כל העתקה, שחזור, הכללה, שינוי, הפצה, העברה ושידור של חומר או מידע המוגן בזכויות יוצרים המצוי באתר בכל צורה שהיא למטרה שאינה פרטית, אסור ללא הודעה מפורשת בכתב, שניתנה מראש על ידי הפירמה.